VISION

Pedersöre Activity Center möjliggör utövning av sporter vintertid som normalt utövas på gräs. Pedersöre Activity Center tjänar regionens behov inom en radie på ca 40km.

Dess användare är organisationer så som föreningar, skolor, företag och även vardagsmotionären ges möjlighet att använda hallen.