VISION

Pedersöre Activity Center skall möjliggöra utövning av sporter vintertid som normalt utövas på gräs. Pedersöre Activity Center skall tjäna regionens behov inom en radie på ca 40km.

Dess användare är organisationer så som föreningar, skolor, företag men även vardagsmotionären ska ges möjlighet att använda hallen.